วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   รายงาน สัปดาห์ที่ 4 ศึกษาเรื่อง Typography Anatomy                        รายงาน ใช่ลูกศร ชิ้ตามโครงสร้างต่างๆของตัว
                                 อักษรแปลจากอังกฤษเป็นไทย เรื่อง
                                 typography anatomy


      1.Letterform Anatomy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น