วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วิดีโอบันทึกการสอนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวอักษรเพื่อการพิมพ์( Typography Overview) ตอนที่ 2 การจัดหมวดหมู่รูปแบบอักษร Type Classification โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น